Aanleveren bestanden

Aanleveren bestanden voor drukwerk

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld voor het correct aanleveren voor drukwerk bestanden aan ons.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Voor een eindresultaat dat aansluit bij de verwachtingen, is een goede aanlevering van het materiaal van essentieel belang. Voor het correct aanleveren van bestanden hebben wij daarom een aantal voorwaarden opgesteld. Als het materiaal aan deze voorwaarden voldoet, kunnen wij de opdracht goed en efficiënt verwerken en een optimale kwaliteit garanderen.

Handige voorbeelden

Een voorbeeld het pdf data blad vind u hier.

Werkt u liever direct met klaar .ai bestand deze kunt u hier vinden.

Voorwaarden voor digitale bestanden

Wij maken gebruik van de volgende programma’s:

 • Adobe InDesign CS6
 • Adobe Photoshop CS6
 • Adobe Illustrator CS6
 • Adobe Acrobat 8 Professional

Het bestand hoeft niet in één van deze programma’s gemaakt te zijn, maar moet hier wel in kunnen worden geopend. Zogenaamde EPS- en vector-bestanden kunnen bijna altijd probleemloos worden verwerkt.
Mocht je deze bestanden uit een ander programma exporteren, dan kan het zijn dat deze niet bruikbaar zijn. Niet elk software pakket kan namelijk een valide EPS genereren.

Gebruik in de naamgeving niet langere namen dan 27 tekens.

Geen Microsoft Office bestanden gebruiken

MS Word en MS Exel zijn tekstverwerkings-programma’s en dienen als zodanig gebruikt te worden. Ze zijn niet geschikt om drukklare bestanden in kleur te vervaardigen. Logo’s, illustraties en foto’s die in Microschoft Word geplaatst zijn, moeten als aparte bestanden aangeleverd worden.
Werk je met andere programma’s, mail dan even met ons om te bespreken hoe je het het beste digitaal kunt aanleveren.

Beeldmateriaal

Bij het gebruik van bitmap beeldmateriaal (foto’s, illustraties, scans, etc.) is zowel de resolutie als het formaat van belang. In drukwerk moet beeldmateriaal minimaal een resolutie van 250 dpi hebben op ware grootte, omdat dit bitmap afbeeldingen zijn. Hoe hoger de eindresolutie des te beter de kwaliteit van de afbeelding in het drukwerk zal zijn. De optimale resolutie van het beeldmateriaal in de uiteindelijke afmeting is 250 dpi tot 300 dpi.

Beeldmateriaal met een resolutie van minder dan 200 dpi is voor drukwerk niet bruikbaar!

Bruikbare bestandsformaten

Over het algemeen is het aanleveren van beeldmateriaal heel eenvoudig. Deze bestandsformaten kunnen wij probleemloos verwerken:

 • JPEG (minimale kwaliteit: 8 Hoog)
 • PDF (opgeslagen als High Quality Print)
 • PNG
 • PSD
 • Photoshop EPS

Kleuren

Lever fullcolour documenten compleet in CMYK-kleuren aan. Indien er gedrukt moet worden in steunkleuren, geef dit dan aan in het document.
De kleuren kunnen aangegeven worden als Pantone (PMS) of CMYK.

Kleurconversie van RGB naar CMYK

Voor fullcolour drukwerk moet beeldmateriaal aangeleverd worden in de CMYK kleurruimte. Als wij RGB beeldmateriaal aangeleverd krijgen moet dat omgezet worden naar CMYK. Houdt er rekening mee dat bij het omzetten van RGB naar CMYK kleurverlies kan optreden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen door toedoen van slechte afdrukken of beeldmateriaal.

Do’s

 • Lever originele bestanden aan, zoals je die van de ontwerper, fotograaf of drukkerij gekregen hebt.
 • Alle gebruikte kleuren moeten fullcolour kleuren zijn of PMS-kleuren! Gebruik dus geen RGB-kleuren, dit zijn monitor-kleuren.
 • Alle geplaatste foto’s, logo’s, illustraties, lettertypes (geschikt voor Apple) separaat bijleveren.

Don’ts

 • Afbeeldingen van internet voldoen absoluut niet aan de eisen voor drukwerk, deze hebben een te lage resolutie (72 dpi).
 • Programma’s als MS Word, MS Excel of MS Powerpoint zijn niet geschikt om beeldmateriaal te maken en aan te leveren. Beeldmateriaal dat geplaatst is ín een Word document is dus niet bruikbaar en moet separaat aangeleverd worden.
 • Sluit geen kleurprofielen in in de bestanden. Dit kan de kleur in drukwerk nadelig beïnvloeden.

Teksten

Je kunt tekst digitaal aanleveren op de volgende manieren:

 • Microsoft Word tekstbestanden
 • Microsoft Excel (tabellen)
 • Pages
 • RTF of TXT bestanden

Wij werken met het MS Office pakket, en converteren aangeleverde tekstbestanden niet naar platte tekst voor Pages van Apple

Do’s

 • Definieer de voetnoten in de opmaak. Als wij een document omzetten naar platte tekst zijn voetnoten niet meer te onderscheiden van de normale tekst.
  Tip: markeer de voetnoot door de volgende opmaak; (voetnoot start) Dit is de tekst van de voetnoot. (voetnoot eind).
 • Lever altijd een print-out mee of een pdf waarin we de gewenste opmaak kunnen zien.
 • Lees de teksten goed na voordat je ze aan ons aanlevert, of laat de automatische spellingscontrole van MS Word zijn werk doen. Correcties doorvoeren in de reeds opgemaakte bestanden is onnodig duur.

Don’ts

 • Gebruik nooit harde returns om regels af te breken, MS Word doet dit automatisch.
 • Gebruik geen correctiespoor. Bij conversie kunnen fouten optreden of doorgevoerde correcties niet meegenomen worden.
 • Gebruik tabs in plaats van spaties.

Teksten dienen altijd digitaal aangeleverd te worden. Indien teksten niet digitaal worden aangeleverd, worden zetkosten in rekening gebracht op basis van ons uurtarief.

Lettertypes

Grote Bestanden aanleveren

Digitale bestanden tot 10MB kunnen via email probleemloos verstuurd worden aan jouw contactpersoon. Voor het aanleveren van grotere bestanden kun je één van de onderstaande methodes gebruiken:

Cloud Sharing

Uit ervaring is gebleken dat WeTransfer en Yousendit het beste werken. Voor beide online services is geen registratie vereist, dus je kunt op die manier het gemakkelijk bestanden aan ons aanleveren.